Artikkelit

TRAL-tapahtuma: Markkinoija 2.0 - mikä tekee huippumarkkinoijan nyt ja tulevaisuudessa?17.10.2018

Minkälaista osaamista markkinoinnin parissa työskenteleviltä tradenomeilta vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa? Mitä murroksia ja megatrendejä markkinoinnin kentällä on nähtävissä?

Markkinoinnista kiinnostuneet tradenomit saivat vastauksia mm. näihin kysymyksiin Tradenomiliiton jäsenillassa. Koulutuksen veti Aboad Oy:n toimitusjohtaja Juha Pihkakoski

Digitaalisuus aidosti osaksi kaikkea tekemistä

– Kasvavia trendejä yritysten markkinoinnissa ovat mitattavuus, asiakaskokemuksen optimointi, digitaalisuus, monikanavaiset markkinointimetodit sekä käyttäytymismallien hyödyntäminen markkinoinnissa demografisten tekijöiden sijaan, Pihkakoski listaa. 

Digitaalisuuden merkitystä ei voi liiaksi korostaa, ja digitaalinen markkinointi tulee sitoa aidosti osaksi markkinointia ja liiketoiminnan päätöksiä. Lean Marketing -periaatteen mukaan toimenpiteet suunnitellaan, toteutetaan, mitataan ja analysoidaan. – Vaiheet kuulostavat itsestäänselviltä, mutta unohtuvat usein arjen tekemisessä, Pihkakoski toteaa. – Toteuttamisen lisäksi markkinoijan tulee pystyä mittaamisen ja analysoinnin kautta osoittamaan, mitä arvoa hänen tekemisistään on yritykselle ollut, hän jatkaa.


Juha Pihkakoski avaa markkinoijan osaamisvaatimuksia.

Yksin ei pärjää

Markkinoija tarvitsee onnistuakseen muiden tukea. – Jos joku työpaikallasi ei vielä tiedä mitä teet, kutsu hänet kahville ja kerro hänelle, Pihkakoski kehottaa. Markkinointi on alue, jossa tarvitaan yhteistyötä kaikkien yrityksen toimintojen kesken.

Markkinoijan kannattaa käyttää erilaisia visualisointityökaluja, esimerkiksi markkinointisuppiloita, sekä omana työkalunaan että keinona kertoa markkinoinnista ymmärrettävästi muille. – Älä oleta, että tuloksesi näkyvät vaan näytä ne itse, Pihkakoski sanoo.

Markkinoinnin tehtävänä on  yrityksen strategisen suunnan edistäminen ja tuottojen kasvattaminen, ja markkinoinnin yhteys näihin kannattaa tuoda esille kaikissa mahdollisissa tilanteissa. 

Modernin markkinoijan profiili

Modernin markkinoijan kannattaa ottaa mallia lapsista, sillä markkinoijan työkalupakissa oleellisia ovat uteliaisuus, halu ottaa selvää ja kokeilla sekä kyky päästä epäonnistumisista yli nopeasti.  – Markkinoinnin parissa työskentelevän on oltava valmis epäonnistumaan ja vaihtamaan suuntaa lennosta, Pihkakoski toteaa. 

Markkinoinnin suuntaa tulevaisuudessa viitoittavat teknologioiden määrän eksponentiaalinen kasvu, vaikuttajamarkkinoinnin pirstaloituminen pienempiin yhteisöihin sekä digitaalisuuden aiheuttamat muutokset käyttäytymisessä ja sosiaalisuudessa. Yhteistyötä tekoälyn kanssa ei myöskään tule unohtaa. 

– Tulevaisuuden markkinoijan kolme askelta onneen ovat tavoitteet, mittarit ja kehittyminen. Tavoitteet johdetaan liiketoiminnasta, jonka kautta valitaan kanavat ja työkalut sekä niiden tavoitteet, Pihkakoski summaa. – Mittareissa kannattaa keskittyä tulosmittareihin, esimerkiksi liiketoiminnan kasvuun, hän jatkaa. Kehittymisen osalta pätee vanha sääntö: karsi, panosta ja paranna. 

Teksti ja kuva: Maarit Laakso


Haluaisitko ideoida tilaisuuksia myynnin, markkinoinnin ja viestinnän parissa työskenteleville tradenomeille?

TRAL on käynnistänyt Myynnin ja markkinoinnin tradenomien verkoston ja etsimme nyt aktiivisia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita suunnittelemaan ja järjestämään toimintaa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän parissa työskenteleville tradenomeille. Toiminta voi pitää sisällään erilaisia koulutuksia, seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia. 

Kiinnostuitko? Lue lisää täältä.