Maailman paras työelämä

Haluamme, että tulevaisuuden työelämä on kaikille meille reilu, joustava, palkitseva ja uusiutuva. Haluamme, että koulutus on laadukasta, työelämälähtöistä ja että jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan läpi työuran.

Tradenomiliiton keskeisimmät tavoitteet liittyvät maailman parhaan työelämän ja osaamisen luomiseen erilaisin keinoin. Tutustu alla listattuihin tavoitteisiin ja ehdotuksiimme siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Tavoitteet ja ratkaisut löydät tiivistetysti myös Maailman paras työelämä-esitteestä.  

 
TYÖELÄMÄ

Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle

Nollatoleranssia tavoitellaan mm. velvoittamalla työnantajat laatimaan toimenpidesuunnitelma henkisen työsuojelun edistämiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Lisäksi työterveyshuollolla on oltava raportointivelvollisuus työsuojeluviranomaisille, mikäli herää epäilys organisaation sisällä esiintyvästä laajamittaisesta epäasiallisesta kohtelusta. Työsuojeluviranomaisen on myös voitava määrätä laiminlyönnistä uhkasakko nykyistä aiemmassa vaiheessa ja sen asettamisesta on tehtävä velvoittavaa. Lisäksi käynnistetään Kiva koulu-hankkeen kokemuksiin perustuva Kiva työpaikka-hanke. Lue lisää kiusaamisesta täältä

Uudistetaan perhevapaajärjestelmää

Perhevapaat on jaettava nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken. Lisäksi on luotava kokonaan ansiosidonnainen perhevapaamalli, jossa korvaustaso määräytyy perhavapaajakson pituuden mukaan. Työsopimuslakiin sekä virkasuhdetta koskeviin lakeihin on säädettävä perhevapaalta töihin palaavalle työntekijälle tehostettu irtisanomissuoja. 

Rajoitetaan kilpailukieltopimusten käyttöä 

Lainsäädäntöä täytyy uudistaa mm. rajaamalla kilpailukiellon enimmäisaika kolmeen kuukauteen sekä velvoittamalla työnantaja maksamaan työntekijälle palkkaa vastaava korvaus koko kilpailukieltoajasta. Tutustu kilpailukieltosopimusmalliimme täällä

Lisätään työhyvinvointia 

Henkistä työhyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään työhön, kuten varhaisen välittämisen malliin. Lisäksi järjestetään toistuvat pakolliset terveystarkastukset yhdessä työterveyshuollon kanssa, joissa huomioidaan sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi. Mikäli työnantaja laiminlyö kehotuksesta huolimatta työterveystarkastusten järjestämisen, voidaan työnantajalle määrätä sakko. Lue lisää tavoitteistamme työhyvinvoinnin osalta täältä. 

Työhyvinvointia edistetään myös kasvattamalla etätöiden määrää kirjaamalla työturvallisuuslakiin yritykselle velvollisuus kartoittaa etätyömahdollisuuksia sekä seurata etätyön toteutumista. 

Säilytetään yleissitovuus

Yleissitovuus ehkäisee epätervettä palkkakilpailua ja toimii sekä työntekijän että työnantajan turvana. 

 
OSAAMINEN

Luodaan osaamistilijärjestelmä

Jokainen työikäinen saisi osaamistilille vuosittain työntekijöiden ja työnantajien osaamisvakuutusmaksulla rahoitettavan osaamissetelin, jonka voisi käyttää aikuiskoulutuksen osallistumismaksuihin. 

Muutetaan YAMK-tutkinnon nimike muotoon "Maisteri (AMK)"

Ylemmän AMK-tutkinnon nimike ei kuvaa tutkinnon tasoa riittävästi. Tutkinnon asemaa vahvistetaan ja tutkinnon suorittaneiden tilannetta työelämässä parannetaan muuttamalla nimike.  

Kehitetään korkeakoulusektoria

Ammattikorkeakoulujen rahoituspohjaa on laajennettava ja ammattikorkeakouluja kannustettava profiloitumaan nykyistä voimakkaammin.


Mitä maailman paras työelämä tarkoittaa sinulle?

Kerro alla olevaan palautelaatikkoon, miten kuvailisit maailman parasta työelämää, mitkä asiat ovat tukeneet työhyvinvointiasi kuluneen vuoden aikana tai mitkä asiat huolettavat työelämässä tällä hetkellä? Kuulemme mielellämme myös palautetta ja kehitysehdotuksia hankkeeseen tai yleisesti tekemäämme vaikuttamistyöhön liittyen. Jätäthän myös yhteystietosi, jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä. 

Lisätietoja:

Ville-Veikko Rantamaula

Yksikönjohtaja, vt. toiminnanjohtaja

040 832 66 82

[javascript protected email address]

@VVRantamaula