Säännöt

Tradenomiliitto TRAL on rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa ohjaavat yhdistyslain lisäksi säännöt.

Säännöistä käy ilmi toimintamme tarkoitus ja konkreettiset toimintatavat. Rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan tulee olla järjestäytynyttä ja sen tulee toimia sääntöjensä mukaisesti noudattaen yhdistyslakia ja muuta lainsäädäntöä, joka mahdollisesti koskee yhdistyksen toimintaa.

Rekisteröidyllä yhdistyksellä on

  •     yhdistyksen kokouksessa valittu hallitus
  •     tilintarkastajat
  •     huolellisesti hoidettu kirjanpito
  •     säännöissä määrätyt kokoukset,
  •     jäsenillä oikeus osallistua päätöksentekoon ja valvoa yhdistyksen toimintaa.

Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenillä on oikeus

  •     osallistua yhdistyksen toimintaan
  •     osallistua yhdistyksen päätöksentekoon käyttämällä äänioikeuttaan
  •     tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin
  •     valvoa yhdistyksen toimintaa.

Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen sitoumuksista.

Voit tutustua voimassaoleviin sääntöihimme tässä: TRAL säännöt

Lue myös tämä: Jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva yhteenveto