Organisaatio

  • Hallinto koostuu 35 jäsenisestä valtuustosta sekä hallituksesta, molempien toimikausi on kolme vuotta. Valtuusto on TRAL:n ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan suoran jäsenvaalin kautta.
  • Alue- ja alakohtaista toimintaa eri puolilla Suomea toteuttavat TRAL:n yhdistykset ja aluejohtoryhmät, jotka järjestävät monipuolisia koulutus- ja vapaa-ajantilaisuuksia. Yhdistysten toimintaan voi osallistua jokainen TRAL:n jäsen, eivätkä yhdistykset kerää erillistä jäsenmaksua.
  • Tradenomiopiskelijat ovat keskeinen osa TRAL:n toimintaa ja heitä liitossa edustaa Tradenomiopiskelijaliitto TROL, joka on opiskelijoiden johtama, itsenäinen organisaatio TRAL:n sisällä.
  • Olemme Akavan jäsenliitto. Jäsentemme neuvottelu- ja sopimustoimintaa hoidetaan akavalaisten neuvottelujärjestöjen kautta. Yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsenten neuvottelutoiminnasta vastaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisella sektorilla työskentelevien puolestaan Julkisalan koulutettujen JUKO.