Työllisyystilanne

Tradenomien työttömyysprosentti on 2000- luvulla ollut noin 5-7 prosenttia. Jos työttömyysprosenttiin lisätään ne tradenomit, jotka eivät tee koulutustaan vastaavaa työtä, nousee luku 20-40 prosenttiin eri tutkimusten mukaan (Tilastokeskus, Koulutuksen tutkimuslaitos, Akava ja TRAL:n työmarkkinatutkimukset).

Viime vuosina korkeakoulutettujen työttömyys on yleisesti ollut kasvussa, mikä näkyy myös tradenomien työttömyysluvuissa. Vuonna 2014 lokakuussa tradenomeja oli lähes tuhat enemmän työttömänä kuin vuotta aiemmin.

Korkeakoulutettujen työttömyyskehityksestä löytyy Akavan sivuilta ajantasaiset tilastot, jotka perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastoihin. Tilastoja on saatavilla sekä valtakunnan tilanteesta että TE-keskuksittain.

TEM on seurannut tradenomien työllisyystilannetta vuodesta 2000 alkaen.

Jäsenenä saat työttömyysturvaan liittyvää neuvontaa toimistoltamme!