Työllisyystilanne

Tradenomien työttömyysprosentti on 2000-luvulla ollut noin 5-7 prosenttia. Jos työttömyysprosenttiin lisätään ne tradenomit, jotka eivät tee koulutustaan vastaavaa työtä, nousee luku 20-40 prosenttiin eri tutkimusten mukaan (Tilastokeskus, Koulutuksen tutkimuslaitos, Akava ja TRAL:n työmarkkinatutkimukset).

Viime vuosina korkeakoulutettujen työttömyys on yleisesti ollut kasvussa, mutta vuonna 2018 tilanteessa on tapahtunut selvä käänne parempaan suuntaan. Kesäkuun 2018 lopussa työttömiä tradenomeja oli 3482 ja heidän määränsä vähentyi vuotta aiempaan verrattuna 15,5 prosentilla.

Korkeakoulutettujen työttömyyskehityksestä löytyy Akavan sivuilta ajantasaiset tilastot, jotka perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastoihin. Tilastoja on saatavilla sekä valtakunnan tilanteesta että TE-keskuksittain.

TEM on seurannut tradenomien työllisyystilannetta vuodesta 2000 alkaen.

Jäsenenä saat työttömyysturvaan liittyvää neuvontaa toimistoltamme!