Tradenomitutkinto

Tradenomi (Bachelor of Business Administration) on ammattikorkeakoulututkinto, jota voi opiskella kolmella koulutusalalla 21 ammattikorkeakoulussa. Tradenomiksi voi opiskella suomen-, ruotsin- ja englanninkielisissä koulutusohjelmissa. Kieli- ja koulutusohjelmatarjonta vaihtelee ammattikorkeakouluittain.

Tradenomitutkinnon tavoitteena on antaa laaja-alaiset tiedot ja taidot toimia työelämässä oman alansa asiantuntijatehtävissä sekä valmiudet oman ammattialan kehittämiseen. Lisäksi tradenomitutkinto antaa edellytyksiä oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen, sekä työelämässä tarvittavaa kieli- ja viestintäosaamista.

Tradenomitutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen ohjeellinen suorittamisaika on noin 3,5 vuotta. Opintoihin sisältyy pakollinen 30 opintopisteen työharjoittelu sekä 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Koulutusohjelmiin sisältyy markkinointia, tietotekniikkaa, laskentatointa, johtamista, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen liittyviä opintoja sekä puolen vuoden laajuinen käytännön harjoittelu yrityksessä tai muualla työelämässä. Kieliopintoja ja viestintää koskevat samat pakolliset vaatimukset kuin yliopistoissa.

Opiskelemaan haetaan yhteishaun kautta, joita järjestetään keväisin ja syksyisin. Tradenomitutkintoa opiskelemaan hakeutuvilla tulee olla suoritettuna II-asteen yleissivistävä ja/tai ammatillinen tutkinto.

Tradenomeja valmistuu vuositasolla reilut 5000, joista nuorisokoulutuksesta noin 80 % ja aikuiskoulutuksesta noin 20 %.