Tradenomi (YAMK)

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) tavoitteena on antaa opiskelijalle mm. työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot ao. alalta, teoreettiset tiedot alan asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten sekä syvällinen kuva alan asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vakinaistettiin koulutusjärjestelmään vuonna 2005.

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto (Master of Business Administration) on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja sen keskimääräinen suorittamisaika on noin 2-3 vuotta, opinnot suoritetaan pääsääntöisesti työn ohella.
Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka toteutetaan työelämän kehittämistehtävänä. Kehittämistehtävän suunnittelu käynnistyy ensimmäisenä lukukautena ja aihe haetaan omaan työtehtävään liittyen. Opiskelu tutkintoon johtavassa koulutuksessa on maksutonta.

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisteritutkinto julkisiin virkoihin ja tehtäviin haettaessa.
Opiskelemaan haetaan keväisin ja syksyisin järjestettävän yhteishaun kautta. Pääsyvaatimuksina koulutukseen on suoritettu amk-tutkinto (tai muu soveltuva korkeakoulututkinto) sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus ao. alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.