Palkkasuositukset

TRAL määrittelee vuosittain palkkasuositukset vastavalmistuneille tradenomeille ensimmäisiin valmistumisen jälkeisiin työsuhteisiin sekä tradenomiopiskelijoille kesätyö- ja harjoittelupaikkoja varten.

Suosituspalkkojen määrittelyn tarkoituksena on auttaa työuran alussa olevia tradenomeja hahmottamaan asianmukainen palkkatasonsa. Palkkatason määrittelyssä auttaa myös TRAL:n palkkaneuvonta, joka on sekä opiskelijoiden, vastavalmistuneiden että pidemmälle urallaan edenneiden TRAL:n jäsenten käytettävissä.

Vastavalmistuneiden palkkasuositus on eri kokemuksella / osaamisella varustetuilla seuraava:

Kokemus / osaaminenPalkkasuositus
Vähäinen kokemus / osaaminen2700 €
Kohtalainen kokemus / osaaminen3100 €
Runsas kokemus / osaaminen3400 €

Suositus koskee koulutusta vastaavissa asiantuntijatehtävissä työskenteleviä. Tradenomitutkinto valmistaa toimimaan työelämän asiantuntija- ja kehitystehtävissä.

Palkan suuruuden tulee perustua ensisijaisesti työtehtävien vaativuuteen ja vastuullisuuteen. Oleellisia tekijöitä palkan määräytymisessä ovat myös työntekijän ammatillinen osaaminen ja erityistaidot (kielitaito, IT-taidot tms.), joista on hyötyä ko. tehtävässä.


Harjoittelu- ja kesätyöpalkkasuositukset vuodelle 2019

Opintojen vaihePalkkasuositus
1. vuoden opiskelijat1900 - 2200 e/kk
2. vuoden opiskelijat2000 - 2300 e/kk
3. vuoden opiskelijat2100 - 2400 e/kk
4. vuoden opiskelijat2200 - 2600 e/kk

Yllä olevat suositukset koskevat työtehtäviä, joissa opiskelija pystyy täysimittaisesti hyödyntämään tradenomiopinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja.

Suosittelemme siirtymistä mustan tason jäseneksi aloittaessasi palkallisen työharjoittelun, kesätyön tai muun palkkatyön opiskelujen ohella. Mustan tason jäsenenä voit kerryttää työttömyyskassan työssäoloehtoa jo opiskeluaikana sekä kuulut myös kattavien työelämän ja vapaa-ajan vakuutusten piiriin. Mustan tason jäseneksi voit liittyä täällä tai jos olet jo kulta- tai hopea-tason jäsen, niin voit vaihtaa jäsenlajia sähköisessä asioinnissa.

Ura- ja koulutuspalvelut