Työsuhdetietoa

Työsuhdeneuvonnasta usein kysytyt kysymykset

Voiko määräaikaisen työsopimuksen irtisanoa?
Työsopimuslain mukaan määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Määräaikainen työsopimus voidaan siis päättää ennenaikaisesti vain osapuolten yhteisellä sopimuksella tai purkamalla. Nykyään on kuitenkin yleistynyt tapa ottaa määräaikaiseen työsopimukseen nimenomainen irtisanomisehto, jonka nojalla myös määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa päättymään ennenaikaisesti.

Mikä on irtisanomisaikani?
Työnantaja ja työntekijä voivat työsopimuksessa sopia irtisanomisajasta työsopimuslaissa säädetystä poikkeavasti. Siksi irtisanomisaikaa mietittäessä tulee aina tarkistaa, mitä työsopimuksessa on sovittu irtisanomisajasta.

Työsopimuslain mukaiset yleiset irtisanomisajat ovat seuraavat:

Jollei muusta sovita, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:
1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden;
2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta;
3) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta;
4) neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta;
5) kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:
1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;
2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Onko minulla oikeus lomarahaan?
Lomaraha ei ole työntekijän lakisääteinen oikeus, vaan sen maksaminen perustuu työehtosopimuksen määräykseen tai työpaikan käytäntöön. Lomaraha on yleensä 50 % vuosilomapalkasta. Lomarahan maksamisen ehtona on usein se, että työntekijä aloittaa loman sovittuna ajankohtana ja palaa lomalta takaisin töihin. Työntekijän kannattaa tarkistaa lomarahan maksamisen edellytykset sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Milloin minun tulee ilmoittaa työnantajalle perhevapaasta?
Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi.

Voiko perhevapaan aikana irtisanoutua?
Työntekijä voi perhevapaansa aikana irtisanoutua normaalia työsopimuksensa mukaista irtisanomisaikaa noudattaen. Perhevapaa ei vaikuta irtisanomisajan kulumiseen vaan irtisanomisaika alkaa kulua kun työnantaja saa tiedon irtisanomisesta.

Miten ylityöt tulee korvata?
Ylityötä on työntekijän säännöllisen työajan ylittävä työ, jota on tehty työnantajan aloitteesta. Ylityö on korvattava rahana tai erikseen sovittaessa vapaa-aikana. Työaikalain mukaan vuorokautinen ylityö korvataan maksamalla 50 %:lla korotettu palkka ensimmäisen kahden tunnin ajalta, jonka jälkeen korotettu korvaus on 100 %. Viikottaisen säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneilta on maksettava 50 %:lla korotettu palkka. Jos ylityöt korvataan vapaa-aikana, tulee myös vapaa-aika antaa korotettuna (ei tunti tunnista).

Olen jäämässä työttömäksi. Mitä minun pitää tehdä?
Katso tästä tietoa työttömyysturvasta.