Jäsenmaksualennukset

Vähintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti ilman palkkatuloa olevilla jäsenillä on mahdollisuus saada 50 prosentin alennus jäsenmaksuunsa.

Jäsenmaksualennusta haetaan TRAL:n asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.tral.fi.   Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan henkilötiedot, alennuksen peruste sekä alkamis- ja päättymispäivämäärät. Tietoa hakemuksen liitteeksi tarvittavista dokumenteista löydät eri alennusperusteita koskevista ohjeista (sivun vasemman reunan valikossa). Liite voi olla skannattu dokumentti, kuvakaappaus ruudulta tai hyvälaatuinen valokuva dokumentista. 

Oikeus jäsenmaksualennukseen koskee ainoastaan palkatonta aikaa. Jäsenmaksualennusta saavilla jäsenillä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista tilanteessaan TRAL:n jäsenpalveluun.

Jäsenmaksualennuksen voi saada takautuvasti palkattoman jakson alusta lukien. Edellisen vuoden jäsenmaksualennuksia koskevat hakemukset tulee kuitenkin lähettää viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen alennuksia ei enää myönnetä edelliselle vuodelle.

Opiskelijajäsenillä (Hopea-, Kulta- ja Musta-jäsenillä) ei ole oikeutta jäsenmaksualennukseen.

Lisätietoja jäsenmaksuista, laskutuksesta ja jäsenmaksualennuksista saat jäsenpalvelustamme: jasenasiat@tral.fi tai p. 020 155 8800.