Usein kysytyt kysymykset jäsenyydestä

Olen muuttamassa ulkomaille. Miten tämä vaikuttaa jäsenyyteeni?

Jos olet lähdössä ulkomaankomennukselle eli olet töissä ulkomailla lähetettynä työntekijänä suomalaisen työnantajan palveluksessa (palkka maksetaan Suomesta ja verot maksetaan Suomeen), olet tällöin edelleen suomalaisen sosiaali- ja työttömyysturvan piirissä. Tilanteesi ei tällöin edellytä muutosten tekemistä TRAL:n tai IAET-kassan jäsenyyteen. Vakuutusturvan laajuus on kuitenkin rajatumpi pitkäkestoisen ulkomailla oleskelun aikana, koska vakuutusehdoista johtuen TRAL:n jäsenyyteen sisältyvä matkustajavakuutus ei ole voimassa yli 45 päivää kestävillä ulkomaanmatkoilla.

Jos olet lähdössä ulkomaille töihin paikallisella työsopimuksella tai muusta syystä (esim. puolison mukaan ulkomaankomennukselle), saattaa kohdallasi tulla kyseeseen ns. lepojäsenyys. Ulkomailla olevilla lepojäsenillä ovat voimassa ainoastaan TRAL:n jäsenedut ja -palvelut ilman työttömyys- ja vakuutusturvaa ja jäsenmaksun suuruus on vain 40,00 euroa vuodessa. Lepojäseneksi siirtyminen tulee kyseeseen ainoastaan siinä tapauksessa, jos eroat työttömyyskassan jäsenyydestä, joten ennen tällaisen jäsenyysmuutoksen tekemistä sinun tulee ensin olla yhteydessä IAET-kassaan omaan yksilölliseen tilanteeseesi liittyvien työttömyysturva-asioiden selvittämiseksi. Mikäli IAET-kassasta saamasi ohjeistuksen perusteella katsot tarpeettomaksi pitää enää työttömyyskassan jäsenyyttä voimassa Suomessa, voit olla tällöin yhteydessä TRAL:n toimistolle ja pyytää ohjeistusta IAET-kassan jäsenyyden päättämiseen ja lepojäseneksi siirtymiseen tarvittavia toimenpiteitä varten (mm. IAET-kassan jäsenyyttä koskeva kirjallinen eroilmoitus TRAL:lle).   

Mikäli ulkomailla oleskelu on lyhytaikaista (enintään puoli vuotta) tai oleskelun kesto ei ole ulkomaille lähtiessä vielä selvillä, suositellaan TRAL:n täysjäsenyys ja IAET-kassan jäsenyys pitämään voimassa. Mikäli ulkomailla oleskelu muuttuu pitkäaikaiseksi tai pysyväksi, kannattaa työttömyysturva- ja jäsenyysasioita siinä vaiheessa selvittää uudelleen.

Ulkomaille muuton vaikutuksesta työttömyysturvaan löydät lisätietoja IAET-kassan nettisivuilta.

Olen ryhtynyt/ryhtymässä yrittäjäksi. Miten tämä vaikuttaa jäsenyyteeni?

Monet yrittäjänä toimivat tradenomit ovat myös TRAL:n jäseniä. Työttömyysturvan osalta TRAL:n jäsenet ovat vakuutettuina IAET-kassassa, joka on ainoastaan palkansaajille tarkoitettu työttömyyskassa. Palkansaajakassassa voi kuitenkin halutessaan olla jäsenenä vielä 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Jos yritystoimintasi päättyy ja jäät työttömäksi tänä aikana, sinulla voi olla oikeus palkansaajan ansiopäivärahaan aiemmin palkansaaja-asemassa kertyneen työssäoloehtosi perusteella. Yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan on kuitenkin suositeltavaa siirtyä heti yritystoiminnan alkaessa, koska yrittäjän työssäoloehtoa voi kerryttää vain yrittäjäkassan jäsenenä. Jos olet palkansaajakassasta erottuasi kuukauden kuluessa liittynyt yrittäjäkassaan ja jäät työttömäksi ennen kuin olet täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon (15 kuukautta), voi sinulla olla ns. jälkisuojan perusteella oikeus yrittäjäkassan maksamaan palkansaajan ansiopäivärahaan. Jos olet kuitenkin toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta tai täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon (15 kuukautta) yrittäjäkassan jäsenenä, ei aiempi palkansaajan työssäoloehtosi ole enää voimassa, ja tämän jälkeen sinulla voi olla oikeus vain yrittäjän työttömyyspäivärahaan.

TRAL:lla on yrittäjille oman jäsenlajinsa, yrittäjäjäsenyys, jonka jäseneduissa on palkansaajajäseniin verrattuna muutama eroavaisuus. Jäsenyyteen sisältyvä oikeusturvavakuutus on vakuutusehtojen osalta erilainen kuin palkansaajajäsenillä; muilta osin vakuutusedut ovat samat kuin täysjäsenillä. Lisätietoja vakuutusturvan sisällöstä löytyy jäsensivuille kirjautumisen kautta TRAL:n jäsenetuoppaasta. Juridisten palvelujen osalta omat lakimiehemme ovat erikoistuneet työoikeuteen, joten mahdollisuutta esim. yritysten välisten riita-asioiden hoitamiseen ei ole. Yksityiselämän oikeudellisia asioita koskeva neuvontapalvelu, jota hoitaa yhteistyökumppaninamme toimiva asianajotoimisto, on myös yrittäjäjäsenten käytettävissä. Muilta osin yrittäjäjäsenten jäsenedut ovat samat kuin TRAL:n täysjäsenillä.

Niin kauan kuin olet vielä IAET-kassan jäsen, jatkuu jäsenyytesi TRAL:ssa täysjäsenyytenä. Jäsenlajin vaihtaminen yrittäjäjäsenyyteen tapahtuu IAET-kassan jäsenyyden päättämisen yhteydessä. Kun haluat päättää jäsenyytesi IAET-kassassa ja vaihtaa TRAL:n jäsenlajisi yrittäjäjäsenyyteen, otathan yhteyttä TRAL.n toimistolle saadaksesi tarkempaa ohjeistusta jäsenyysmuutoksen hoitamiseen. Yrittäjäkassan jäsenyyttä ei saa voimaan TRAL:n kautta, vaan siihen tulee liittyä erikseen, mutta jäsenyys yrittäjäkassassa voi olla voimassa samanaikaisesti TRAL:n yrittäjäjäsenyyden kanssa.

Yritystoiminnan vaikutuksesta työttömyysturvaan löydät tarkempaa tietoa IAET-kassan nettisivuillta.

Mikäli et ole varma, katsotaanko sinut tämänhetkisessä tilanteessasi palkansaajaksi vai yrittäjäksi (esim. omaa yritystoimintaa palkkatyön ohella tai puolisolla yritystoimintaa), löydät myös tähän liittyvää tietoa IAET-kassan sivuilta. IAET-kassaan on myös syytä olla yhteydessä oman yksilöllisen tilanteen selvittämiseksi, mikäli sinulle on epäselvää, millä tavoin yritystoiminta vaikuttaa työttömyysturvaasi.

Minulla ei ole vielä käytössäni mobiilijäsenkorttia, miten saan sellaisen tilattua?

Mobiilijäsenkortin voit tilata, mikäli käytössäsi on älypuhelin. Tilauksen voit tehdä lomakkeella, jonka löydät täältä. Saat viikon sisällä tilauksesta puhelimeesi latauslinkin, jonka kautta voit ladata puhelimeesi Lompakko-sovelluksen ja aktivointikoodin, jonka avulla jäsenkortti otetaan käyttöön sovelluksessa. Jäsenkortille kannattaa rekisteröidä oma sähköpostiosoite heti käyttöönoton jälkeen, jotta pystyt puhelimen vaihtuessa siirtämään itse jäsenkortin uuteen puhelimeen. Ilman sähköpostiosoitteen rekisteröintiä tämä ei onnistu. Rekisteröintiin löydät ohjeet täältä.

Puhelimeni/puhelinnumeroni vaihtui, miten saan mobiilijäsenkortin siirrettyä uuteen puhelimeen/numeroon?

Mobiilijäsenkortin saat siirrettyä itse uuteen puhelimeen/numeroon, mikäli olet rekisteröinyt jäsenkortille sähköpostiosoitteesi (ks. ohjeet edellisessä vastauksessa). Mikäli et ole tehnyt sähköpostiosoitteen rekisteröintiä, et pysty tekemään jäsenkortin aktivointia uudeen puhelimeen/numeroon itse, vaan sinun tulee olla yhteydessä TRAL:n toimistolle, toimisto@tral.fi. Jos puhelinnumerosi on vaihtunut, ilmoita viestissä myös uusi numerosi.

Muihin mobiilijäsenkorttia koskeviin yleisimpiin kysymyksiin löydät vastaukset täältä.

Miten haen jäsenmaksualennusta ja mitä liitteitä hakemuksen mukana tulee toimittaa?

Jäsenmaksualennusten hakemiseen löydät ohjeet täältä.

Mitä TRAL:n vakuutukset kattavat?

TRAL:n jäsenyyteesi sisältyvistä vakuutuksista löydät tietoa täältä.

Vakuutusehtojen tulkintaan yksittäistapauksissa emme voi TRAL:n toimistolla ottaa kantaa, joten mikäli sinulla on kysyttävää oman yksilöllisen tilanteesi osalta vakuutusturvan kattavuudesta, olethan yhteydessä suoraan If Vahinkovakuutusyhtiön asiakaspalveluun. TRAL:n jäsenilleen ottamista vakuutuksista löydät tarkempaa tietoa (mm. yksityiskohtaiset vakuutusehdot) If:n nettisivujen TRAL-osiosta, osoitteesta www.if.fi/tral.

Kuuluuko matkustajavakuutukseen myös matkatavaravakuutus?

Matkatavaravakuutusta ei TRAL:n jäsenilleen ottamaan matkustajavakuutukseen kuulu, vaan kyseessä on henkilövakuutus. Matkatavaravakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen tai luottokorttiyhtiön vakuutukseen, joten näiden ehdot kannattaa tarkistaa ennen erillisen matkatavaravakuutuksen ottamista.

Olen lähdössä ulkomaanmatkalle eikä minulla ole jäsenkorttia. Kuinka nopeasti saan uuden jäsenkortin tai voinko saada jonkin muun todistuksen matkustajavakuutuksen voimassaolosta?

Puhelimeen ladattu mobiilijäsenkortti toimii ilman nettiyhteyttä, joten mikäli olet ladannut mobiilijäsenkortin puhelimeesi, on se riittävä tosite matkustajavakuutuksen voimassaolosta. Painettua jäsenkorttia et siis tarvitse matkalla, mikäli sinulla on mobiilijäsenkortti. Mikäli sinulla ei ole ollenkaan jäsenkorttia, voimme tilata sinulle uuden kortin korttitoimittajalta. Tilauksia teemme kerran viikossa, joten aivan akuutisti emme pysty korttia toimittamaan.

Mikäli matkalle lähtö on esim. seuraavana päivänä, voi erillisen vakuutustodistuksen tarvittaessa pyytää suoraan If Vahinkovakuutusyhtiön asiakaspalvelusta. Ennen erillisen vakuutustodistuksen pyytämistä kannattaa kuitenkin tarkistaa, onko omassa matkakohteessa vakuutusyhtiön sopimuslääkäriasemaa. Ainoastaan sopimuslääkäriasemat voivat jäsenkortin/vakuutustodistuksen perusteella laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä. Mikäli matkakohteessa ei ole sopimuslääkäriasemaa, voit asioida millä tahansa lääkäriasemalla. Sairauskulut maksetaan tällöin paikan päällä itse ja korvausta haetaan If:n korvauspalvelusta, joten erillistä vakuutustodistusta et tällöin tarvitse mukaan matkalle. Sopimuslääkäriasemien luettelon löydät If:n nettisivuilta. Mikäli matkustat matkakohteeseen, jossa hoitoon pääsyn edellytyksenä saattaa olla voimassaoleva vakuutus (esim. Yhdysvallat), kannattaa erillinen vakuutustodistus pyytää tällöin If:n asiakaspalvelusta.

Mitä tarkoitetaan perhejäsenyydellä?

Perhejäsenyyteen on mahdollisuus kahdella samassa taloudessa asuvalla TRAL:n täysjäsenellä. Perheen toinen jäsen saa jäsenmaksun alennettuun hintaan (-3 € täysjäsenen jäsenmaksusta) ja perheeseen lähetetään yksi yhteinen jäsenlehti. Jäsenellä on velvollisuus itse ilmoittaa TRAL:lle perhejäsenyyden alkamisesta ja päättymisestä. Ilmoituksen perhejäsenyydestä voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@tral.fi.